Copyright 2023 - Custom text here

Sídlo:
MASTEX spol. s r.o.
Fibichova 16
Bratislava
821 05
SK

Prevádzka:
MASTEX spol. s r.o.
Nitrianska 3
Senec
903 01
SK

Telefón:
00421 2 4870 0611

Fax:
00421 2 4342 4876

DIČ: 2020321930
IČ DPH: SK 2020321930

Bankové spojenie:
Tatrabanka Bratislava
č.ú. 2924704007/1100
IBAN: SK35 1100 0000 0029 2470 4007
SWIFT: TATRSKBX

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o. vložka č.: 5966/BKontaktný formulár